Бизнес инкубатор StartUpHub - IRchitect

Бизнес инкубатор StartUpHub

Проектът е резултат от устойчив интерес към предприемачеството, икономиката и социалните процеси, задвижващи всяко стопанско намерение. Изследвана е не само функционално-естетическата страна на архитектурното проектиране, но и енергията, потенциално задвижваща го. Започвайки с изследване на реалните проблеми и потребности на страната и синтезирайки вече формулирани конкретни стъпки по пътя на решаването им, проектът достига до предложения за подобряване на статуквото в дългосрочен план – изграждане на бизнес инкубатор.
Разработеният проект разглежда възможностите за финансиране, успех и функциониране на сградата. Предмет на изследване е също размерът на първоначалната инвестиция за спасяване на сградата и респективно периода й на изплащане.