Reflection Room - IRchitect

Reflection Room

“Какво искаш да се подобри в България?  Какво би променил? Напиши   едно желание и го пусни в урната.   Твоят глас рефлектира!”

Пространството маркирано от огледалните равнини буди алюзията със стая за гласуване. Срещуположните стени облечени в стъкло мултиплицират образа на гласуващия човек, което носи сърцевината на посланието  със силата на един жест.Инсталацията има за цел да покаже, колко важно е гласуването. Силата на вота идва от множеството индивидуални актове на избор. Когато гласуваш, гласът ти се умножава заедно с този на хората, които изповядват твоите ценности.