Процес на работа при дизайн на офис - студио IRchitect

Процес

Предпроектно проучване (Ще работим ли заедно?)

- Заснемане и изчертаване на настоящото положение;
- Варианти на фукнционално разпределение и зониране;
- Табла (Moodboards) с референции за възможните интериорни намеси;
- Спецификация и предварителна оценка на възможни намеси – строително-ремонтни работи;
- Спецификация и предварителна оценка на мебели за закупуване и изработка;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Ориентировъчен обхват и бюджет на проекта;
- Избор на проектант и възлагане на проекта;

Идеен проект

- Разпределение
- План софит;
- Необходимите интериорни разгъвки (изгледи) на стени;
- Визуализации;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Окончателно разпределение – разположение и вид на съществуващи и нови мебели;
- Вид, материал и цвят на интериорните финиши (под, стени, таван);
- Вид, материал и количество на мебелите за закупуване и изработка;
- Вид, материал, разположение на необходимите щори и декоративни елементи;
- Вид и разположение на необходимите осветителни, отоплителни и охладителни тела;

Технически проект

- Разпределение;
- План софит;
- Необходимите интериорни разгъвки (изгледи) на стени;
- Визуализации;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Окончателно разпределение – разположение и вид на съществуващи и нови мебели;
- Вид, материал и цвят на интериорните финиши (под, стени, таван);
- Вид, материал и количество на мебелите за закупуване и изработка;
- Вид, материал, разположение на необходимите щори и декоративни елементи;
- Вид и разположение на необходимите осветителни, отоплителни и охладителни тела

Работна фаза (Как ще се реализира проектът?)

- Чертежи на необходимите промени в инсталации (ЕЛ, ВиК, ОВ);
- Проекти за мебелите и осветителните тела;
- Детайли и монтажни схеми на интериорни финиши;
- Спецификации за оферта на монтаж на строително-ремонтни работи, промени в инсталациите, интериорни финиши, щори, осветителни тела, мебели, климатична, отоплителна, вентилационна инсталация (където е приложимо)

В тази фаза се взимат следните решения:
- Какви системи ще се използват;
- Какви промени ще се правят по инсталации;
- Окончателен избор на вид, цвят, растер на интериорни финиши;
- Окончателен избор на мебели за закупуване и изработка
- Приблизителна ценова оценка на намесата

Управление на проекта (Кой, кога и за колко ще го реализира?)

- Линеен график на дейностите по ремонт, монтаж, доставка;
- Събиране на оферти от изпълнители (по 3 оферти за всяко перо);
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Подготвяне на договори с изпълнителите;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация и надзор на работата на обекта;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Изпълнители на отделните части;
- Реалистична ценова оценка на строително-ремонтните работи и мебелите (базирана на конкретни ценови оферти от производители и доставчици);

Предпроектно проучване (Ще работим ли заедно?)

- Заснемане и изчертаване на настоящото положение;
- Варианти на фукнционално разпределение и зониране;
- Табла (Moodboards) с референции за възможните интериорни намеси;
- Спецификация и предварителна оценка на възможни намеси – строително-ремонтни работи;
- Спецификация и предварителна оценка на мебели за закупуване и изработка;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Ориентировъчен обхват и бюджет на проекта;
- Избор на проектант и възлагане на проекта;

Идеен проект

- Разпределение
- План софит;
- Необходимите интериорни разгъвки (изгледи) на стени;
- Визуализации;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Окончателно разпределение – разположение и вид на съществуващи и нови мебели;
- Вид, материал и цвят на интериорните финиши (под, стени, таван);
- Вид, материал и количество на мебелите за закупуване и изработка;
- Вид, материал, разположение на необходимите щори и декоративни елементи;
- Вид и разположение на необходимите осветителни, отоплителни и охладителни тела;

Технически проект

- Разпределение;
- План софит;
- Необходимите интериорни разгъвки (изгледи) на стени;
- Визуализации;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Окончателно разпределение – разположение и вид на съществуващи и нови мебели;
- Вид, материал и цвят на интериорните финиши (под, стени, таван);
- Вид, материал и количество на мебелите за закупуване и изработка;
- Вид, материал, разположение на необходимите щори и декоративни елементи;
- Вид и разположение на необходимите осветителни, отоплителни и охладителни тела

Работна фаза (Как ще се реализира проектът?)

- Чертежи на необходимите промени в инсталации (ЕЛ, ВиК, ОВ);
- Проекти за мебелите и осветителните тела;
- Детайли и монтажни схеми на интериорни финиши;
- Спецификации за оферта на монтаж на строително-ремонтни работи, промени в инсталациите, интериорни финиши, щори, осветителни тела, мебели, климатична, отоплителна, вентилационна инсталация (където е приложимо)

В тази фаза се взимат следните решения:
- Какви системи ще се използват;
- Какви промени ще се правят по инсталации;
- Окончателен избор на вид, цвят, растер на интериорни финиши;
- Окончателен избор на мебели за закупуване и изработка
- Приблизителна ценова оценка на намесата

Управление на проекта (Кой, кога и за колко ще го реализира?)

- Линеен график на дейностите по ремонт, монтаж, доставка;
- Събиране на оферти от изпълнители (по 3 оферти за всяко перо);
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Подготвяне на договори с изпълнителите;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация и надзор на работата на обекта;

В тази фаза се взимат следните решения:
- Изпълнители на отделните части;
- Реалистична ценова оценка на строително-ремонтните работи и мебелите (базирана на конкретни ценови оферти от производители и доставчици);