Дизайн и ремонт на апартаменти - IRchitect

Дизайн и ремонт

Дизайн и ремонт

Хубавият проект и добрите намерения сами по себе си не са достатъчно условие за успешното завършване на даден проект. Често много труд, усилия, нерви и воля са необходими, за да бъдат намерени точните хора за конкретна работа, да бъдат убедени всички по веригата в полза на дадено решение, да се намери най-доброто време и място за изпълнение на определена дейност.

Този процес често е несъвместим със стандартно работно време, амбиции в личния живот и семейството.

Архитектите от IRchitect предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Ние сме не по-малко мотивирани да реализираме проектите си в максимално близък до визуализациите вид и разполагаме с опит и ноу-хау да го направим.

Услугата включва:

- Изготвяне на линеен график на дейностите по ремонт, монтаж, доставка;
- Събиране на оферти от изпълнители;
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Подготвяне на договори с изпълнителите;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация, координация и надзор на работата на обекта;

Дизайн и ремонт

Хубавият проект и добрите намерения сами по себе си не са достатъчно условие за успешното завършване на даден проект. Често много труд, усилия, нерви и воля са необходими, за да бъдат намерени точните хора за конкретна работа, да бъдат убедени всички по веригата в полза на дадено решение, да се намери най-доброто време и място за изпълнение на определена дейност.

Този процес често е несъвместим със стандартно работно време, амбиции в личния живот и семейството.

Архитектите от IRchitect предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Ние сме не по-малко мотивирани да реализираме проектите си в максимално близък до визуализациите вид и разполагаме с опит и ноу-хау да го направим.

Услугата включва:

- Изготвяне на линеен график на дейностите по ремонт, монтаж, доставка;
- Събиране на оферти от изпълнители;
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Подготвяне на договори с изпълнителите;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация, координация и надзор на работата на обекта;