Composer's Club - IRchitect

Composer’s Club

Намерението на този проект е изследването на творческия процес при музикантите и факторите, които им  оказват най-сериозно влияние. Стремежът ми бе да създам архитектурна интерпретация на взаимовръзката между броя и интензивността на факторите, които дефинират процеса на композиране и начина на възприемане на света от самия  композитор и респективно начина, по-който той връща нещо ново в средата под формата на произведение на изкуството.