Neofit Rilski 68 - IRchitect

Neofit Rilski 68

Обект на възложената задача е сградата на арх. Наум Торбов от началото на ХХ век, част от недвижимото културно наследство на София. Целта е да се разработи проект за надстройка на съществуващата сграда , съобразен със сложността породена от прилежащите здания, отнасяйки се с уважание към сградата-паметник на културата и запазвайки духа на мястото.Функцията на прибавения обем се избира индивидуално от всеки студент. Имайки предвид наличната културна инфраструктура, на района и очертаващия се недостиг на места за презентации, семинари и изложби, подобна функция на надстроеното пространство би била обосновано и рентабилно рашение.

Основен проблем в съществуващата ситуация са двата калкана на прилежащите сгради, издигнати няколко десетилетия след сградата-паметник. Занемареното им състояние подсилва значително подтискащия ефект върху къщата от епохата на Сецесиона.

Набор от нюансно модифицирани една спрямо друга рамки произхождащи от калканните силуети, създава усещане за динамика и синкопност на формата – присъщо усещане за архитектурата на Сецесиона от началото на ХХ век.