Pavilion "Utopia" - IRchitect

Pavilion “Utopia”

Павилион Утопия

Павилионът “Утопия” празнува способността на човешката мисъл да създава абстрактни светове от нищото. Сънуващият ум съшива преживяното в нова, непознаваема фабула, създавайки нематериални светове, у-топии. Павилионът дава физическо, осезаемо измерение на този процес, съшивайки съществуващата геометрия в нова и създавайки възможност за различне прочит на историята и пространството.

Изборът да не се въвежда нова геометрия е съзнателен. Зададената ситуация е натежала от исторически преврати, от отрицания и устремявания, повтарящ се процес, за който е спорно дали е диалектическа спирала или кръг от адска безизходица. Предложеното пространствено решение следва да се разглежда не като добавена материя, а като уплътняване на условната граница между светът, какъвто е, и света, какъвто би могъл да бъде.

Павилионът представлява квадратно в план пространство, по чиито стени са разположени множество пирамидални камери. Някои от тях са прозорци, а в други посредством оптични приспособления като камера обскура, камера лусида, огледала и лещи образите от външния свят се обръщат и наслагват, създавайки визии на един несъществуващ, вечно променящ се свят. Входовете на павилиона са подобни по форма пирамиди. Веднъж влязъл вътре, човек осъзнава, че изходът му е само една от възможните реалности, или че всяка една от тези реалности е възможен изход за него.