Utopia - IRchitect

Utopia

Павилион – работилница „Утопия”

 

Празната дъска живее едновременно във всичките се проявления, преди да бъде изпълнена със съдържание.

Градската намеса се състои в изграждане на две стени, разположени така, че да не прекъсват визуалната връзка между градската градина и двореца. Тяхната функция може да бъде различна  – изложбено пространство, сцена, екран.