Освежаване на офиси

Oфиси – освежаване

Повечето офиси днес

Често посещаваме офиси, които изглеждат по същия начин както преди 10 - 15 години. В тях се е запазила културата на офиса от 20в. - анонимни пространства, растерни окачени тавани, липса на индивидуалност.

Днешната икономика е различна - тя се базира на иновативност, креативност, инициативност. Вече е необходимо работното пространство да фасилитира точно тези качества.

Много бизнеси не разполагат с времето и средствата за цялостна промяна на офиса си. Въпреки това служителите и партньорите им биха се повлияли положително от подобна намеса.
За да отговорим на тази необходимост създадохме иновативната за България услуга - освежаване на офиси.

Услугата "освежаване" включва:

- Изработка на концепция и тема за бъдещата функционалност и визия на офиса;
- Преподреждане на съществуващите мебели, така че да отговарят на съвременните изисквания за уют и комфорт;
- Отделяне на различни функционални зони - мениджмънт, работа, рекреация, хранене;
- Избор и проектиране на нови мебели;
- Дизайн на широкоформатна декорация - бои и стикери за стени и витрини, съобразени с фирмената култура и цялостната визия за офиса;
- 3D визуализации;
- Управление на проекта;

Повечето офиси днес

Често посещаваме офиси, които изглеждат по същия начин както преди 10 - 15 години. В тях се е запазила културата на офиса от 20в. - анонимни пространства, растерни окачени тавани, липса на индивидуалност.

Днешната икономика е различна - тя се базира на иновативност, креативност, инициативност. Вече е необходимо работното пространство да фасилитира точно тези качества.

Много бизнеси не разполагат с времето и средствата за цялостна промяна на офиса си. Въпреки това служителите и партньорите им биха се повлияли положително от подобна намеса.
За да отговорим на тази необходимост създадохме иновативната за България услуга - освежаване на офиси.

Услугата "освежаване" включва:

- Изработка на концепция и тема за бъдещата функционалност и визия на офиса;
- Преподреждане на съществуващите мебели, така че да отговарят на съвременните изисквания за уют и комфорт;
- Отделяне на различни функционални зони - мениджмънт, работа, рекреация, хранене;
- Избор и проектиране на нови мебели;
- Дизайн на широкоформатна декорация - бои и стикери за стени и витрини, съобразени с фирмената култура и цялостната визия за офиса;
- 3D визуализации;
- Управление на проекта;