Управление на проекти

Управление на проекти

Защо?

Хубавият проект и добрите намерения сами по себе си не са достатъчно условие за успешното завършване на даден проект.
Този процес често е несъвместим със стандартно работно време, амбиции в личния живот и семейството.

Архитектите от IRchitect предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Ние сме не по-малко мотивирани да реализираме проектите си в максимално близък до визуализациите вид и разполагаме с опита да го направим.

Услугата включва:

- Изготвяне на бюджет на дейностите по ремонта
- Събиране на оферти от изпълнители;
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация, координация и надзор на работата на обекта;

Защо?

Хубавият проект и добрите намерения сами по себе си не са достатъчно условие за успешното завършване на даден проект.
Този процес често е несъвместим със стандартно работно време, амбиции в личния живот и семейството.

Архитектите от IRchitect предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Ние сме не по-малко мотивирани да реализираме проектите си в максимално близък до визуализациите вид и разполагаме с опита да го направим.

Услугата включва:

- Изготвяне на бюджет на дейностите по ремонта
- Събиране на оферти от изпълнители;
- Избор на изпълнител за всяка част;
- Комуникация с изпълнители и доставчици;
- Организация, координация и надзор на работата на обекта;