Продължете към съдържанието

ОФИСЪТ НА BULPROS

решава проблеми на бизнеса със средствата на дизайна

Sofia Business Park

софия

8000 кв. м.

2019

проектант: арх. Мира Коларова, арх. мартина Радева

фотограф: abcd space

лорем

Проектантите от “Ай Архитект” вярват, че добрият дизайн не е самоцел, а средство да живеем и работим по-добре. В разговори с ръководството и служителите архитектите поемат ролята на консултант, който заедно с компанията изготвя най-доброто решение за техните конкретни нужди. Добре проектираният офис не пречи на растежа на компаниите, а напротив – предугажда го и го подпомага; развива се заедно с компанията, на която е дом. Добрият дизайн е предпоставка за добър бизнес.

Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect
bulpros logo

КОЙ

Булпрос е най-голямата технологична компания у нас с български собственици и ръководство, и шеста по големина от всички технологични компании в страната.

Компанията е основана през 2010 г. и през 2019г. има над 1200 служители. Носител е на множество награди, една от които – част от Deloitte Fast 50, 

Sofia Business park - A i A arhitekti

КЪДЕ

Булпрос са първите и най-големи наематели в новопостроената сграда 15 на Бизнес парк София. Още от зараждането на идеята за строителството на новата сграда, Булпрос работят съвместно с Бизнес Парк София, за да създадат новия дом, в който цялата компания ще заработи за първи път под един покрив; 

Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect

КАКВО

В началото на 2018г. Булпрос възлагат на Ай Архитект разработката на разпределения на два етажа от сградата с обща площ малко над 7000 кв.м., както и на интериорен проект за представителни пространства, зони за почивка, съвместна работа и срещи. В началото на 2019г. прекрачват прага на новия си офис.

Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect
Схеми разпределение Булпрос Интериорен дизайн

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Основният проблем, който дизайнът на новия офис трябва да реши, е бързият и динамичен растеж на Булпрос. Растежът на компанията е толкова бурен, че само за времето на строеж на новата сграда – от 2016 до 2019 г. броят на служителите й нараства тройно – от 400 до над 1200. Одобрените при началото на строителството разпределения на офисните площи вече не са актуални за началото на 2019, когато компанията предстои да престъпи прага на новия си офис. А в същото време този офис трябва да приюти компанията поне в следващите пет години.

 

Освен количественият растеж, размерът на компанията предполага флуидна и динамично изменяща се вътрешна структура от компании с различен фокус, многобройни отдели и проектни екипи, които се променят неравномерно във времето. Това постоянно преструктуриране следва изискванията на бизнеса – екипи и отдели растат и се променят динамично и непредсказуемо според задачите пред тях. Това често налага някой екип да порасне внезапно, но да запази мястото си близо до останалите екипи, заедно с които работи.

 

Проектантите от “Ай Архитект” залагат експлоатационната гъвкавост още на ниво разпределение. Между работните зали са разпръснати зали за срещи, зони за съвместна работа и за почивка, които предоставят пространство за стихиен растеж непосредствено близо до всеки екип. Тези зони са в същото време резерв от пространство, запазен за бъдещия растеж на компанията и могат да бъдат преобразувани в зони с работни места при необходимост.

Булпрос разпределение интериорен дизайн IRchitect
Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect

ГЪВКАВОСТ И РАСТЕЖ

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ДИЗАЙНЪТ НА НОВИЯ ОФИС ТРЯБВА ДА РЕШИ, Е БЪРЗИЯТ И ДИНАМИЧЕН РАСТЕЖ НА БУЛПРОС. РАСТЕЖЪТ НА КОМПАНИЯТА Е ТОЛКОВА БУРЕН, ЧЕ САМО ЗА ВРЕМЕТО НА СТРОЕЖ НА НОВАТА СГРАДА – ОТ 2016 ДО 2019 Г. БРОЯТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ Й НАРАСТВА ТРОЙНО – ОТ 400 ДО НАД 1200. ОДОБРЕНИТЕ ПРИ НАЧАЛОТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОФИСНИТЕ ПЛОЩИ ВЕЧЕ НЕ СА АКТУАЛНИ ЗА НАЧАЛОТО НА 2019, КОГАТО КОМПАНИЯТА ПРЕДСТОИ ДА ПРЕСТЪПИ ПРАГА НА НОВИЯ СИ ОФИС. А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТОЗИ ОФИС ТРЯБВА ДА ПРИЮТИ КОМПАНИЯТА ПОНЕ В СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ.

 

 

ОСВЕН КОЛИЧЕСТВЕНИЯТ РАСТЕЖ, РАЗМЕРЪТ НА КОМПАНИЯТА ПРЕДПОЛАГА ФЛУИДНА И ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЩА СЕ ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА ОТ КОМПАНИИ С РАЗЛИЧЕН ФОКУС, МНОГОБРОЙНИ ОТДЕЛИ И ПРОЕКТНИ ЕКИПИ, КОИТО СЕ ПРОМЕНЯТ НЕРАВНОМЕРНО ВЪВ ВРЕМЕТО. ТОВА ПОСТОЯННО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ СЛЕДВА ИЗИСКВАНИЯТА НА БИЗНЕСА – ЕКИПИ И ОТДЕЛИ РАСТАТ И СЕ ПРОМЕНЯТ ДИНАМИЧНО И НЕПРЕДСКАЗУЕМО СПОРЕД ЗАДАЧИТЕ ПРЕД ТЯХ. ТОВА ЧЕСТО НАЛАГА НЯКОЙ ЕКИП ДА ПОРАСНЕ ВНЕЗАПНО, НО ДА ЗАПАЗИ МЯСТОТО СИ БЛИЗО ДО ОСТАНАЛИТЕ ЕКИПИ, ЗАЕДНО С КОИТО РАБОТИ.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивността на работното място е ключова за технологичните компании. За компаниите високата продуктивност на служителите помага да се намали ефекта от недостатъчния на пазара на труда човешки ресурс от високообразовани специалисти. За самите служители по-продуктивната работа означава, че свършват задачите си в рамките на работния ден, което позволява по-добър баланс между работа и личен живот.

Спецификата на работата на програмистите изисква дълги периоди на дълбока концентрация с минимални прекъсвания и фонов шум. Добрата работна среда минимизира разсейванията, като същевременно насърчава колаборацията и иновацията.

За нуждите на Булпрос продуктивната офис среда намира формата си в два типа работни пространства. Мнозинството от служителите работят в отделни стаи с по 10-12 работни места. Тихата и спокойна среда позволява работа в дълги периоди на висока концентрация и минимални прекъсвания. В същото време позиционирането на цял екип в отделна стая улеснява комуникацията вътре в екипа. За хората, които са по-продуктивни в отворена и динамична среда, са осигурени споделени работни пространства и зони с ниско и високо сядане, така че в рамките на деня човек да може да смени работната среда и позицията на тялото.

Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect
Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect

КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА В ЕКИП

Никой не е станал велик сам. В голяма компания ефективната комуникация както вътре в екипа, така и между отделните екипи и отдели е ключова за постигането на поставените цели. Идвайки от офис, отдавна отеснял за бързия й растеж, Булпрос изпитва хроничен недостиг на зали за срещи.

 

В новия офис освен големия брой зали за срещи с презентационно и конферентно оборудване съществуват и голям брой неформални места за разговор. В зоните за съвместна работа са отделени места за брейнсторминг със стени за писане, а всяко сепаре или маса в рекреационните зони е и малка конферентна зала, където колеги и партньори могат да се срещат и да работят заедно. Няколко от кухните на етажите са отворени към коридорите и зоните за почивка, създавайки място за спонтанни срещи и разговори на чаша кафе.

ИНОВАЦИИ

Булпрос има визия – да бъде лидер в дигиталната трансформация. Да си на гребена на вълната в бързо променяща се сфера като високите технологии изисква постоянна иновация. Насърчаването на иновациите вътре в компанията е основополагащо за дизайна на офиса. Проектантите от “Ай Архитект” се вдъхновяват от историята на “Сграда 20” в MIT, известна като сградата с най-много иновации на квадратен метър площ. Създадена набързо по време на Втората световна война, с редица функционални проблеми, подслоняваща уж временно учени от различни области на знанието, сградата случайно ги среща – по коридорите, край диспенсърите за вода – и от тези неформални срещи и обмен между несъвместими наглед специалисти, се случва магията на откритията.

 

За иновацията трябват правилните хора на правилното място. Иновацията е показана в офиса – в представителната зона близо до рецепцията се намира Иновационен хъб, показващ разработките на компанията. Но по-важното е, че иновацията се случва – по коридорите, в отворените кухни покрай машините за кафе, в зоните за брейнсторминг, в споделените работни пространства служителите на Булпрос се срещат, за да създават бъдещето.

Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect
bulpros ambient occlusion
Bulpros - интериорен дизайн офис IRchitect

ГАЛЕРИЯ

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проблеми на мащаба

Големите компании имат специфични изисквания, свързани с мащаба и идентичността. Брандът Булпрос обединява няколко отделни компании с различна роля, които за първи път започват работа под един покрив. Основен проблем за дизайнерите от “Ай Архитект” е как служителите на отделните компании да запазят усещането си за идентичност, но в същото време да се създаде усещане за принадлежност към по-голямото цяло.

Брандирането и цветовото решение на офиса адресират този проблем - навсякъде цветът и логото на основната компания е допълнен от цветовете и логата на отделните по-малки компании. Така големият офис се усеща разнообразен, но в същото време запазва единното си усещане.

Сграда 15 има голяма площ на етажите и е симетрична по двете си оси, което затруднява пространствената ориентация вътре в офиса. Интериорният дизайн адресира това предизвикателство като създава “landmarks”, забележителности, интересни вътрешни пространства, спрямо които хората да се ориентират. Нарочно разположението на отворените и затворени пространства е несиметрично спрямо плана на сградата - така всяко от споделените пространства има уникална пропорция и характер.


Устойчивост

Сграда 15 в Бизнес Парк София е сертифицирана по LEED със статус Gold. Макар и не със задължителен характер, към наемателите има препоръки от проектантите на сградата и консултантите по LEED за обзавеждане и експлоатация на пространствата. Булпрос има отношение към опазването на околната среда - освен разделното събиране на отпадъци и различните ежедневни инициативи от служителите, компанията има политика да бъде изцяло paperless - да ограничи до минимум използването на хартия. Задачата на “Ай Архитект” включва, освен всичко друго, да създадат зелен офис на зелена компания.

В обзавеждането на интериора е взет предвид цикълът на живот на вложените елементи. Трайните вещи - интериорни финиши, мебели, обзавеждане са с високо качество и решени в комбинации от естествени материали, неутрални цветове и корпоративния син цвят. Това позволява дългата им експлоатация - с минимални повреди и поддръжка, без да омръзнат или да станат неактуални. Носителите на цвят и настроение са елементи на интериора, които са лесни за промяна във времето - цветове на стени, завеси, елементи на брандинга. По стените са поставени релси, които позволяват бързо разместване на окачените картини, информационни табла, декорация. Най-важното - стената за грамоти и отличия в офиса, макар и пълна, има място за окачване и на бъдещите такива. Така офисът може да се променя динамично, като в същото време продължава да отстоява трайните ценности на компанията.

Проектантите от “Ай Архитект” вярват, че добрият дизайн не е самоцел, а средство да живеем и работим по-добре. В разговори с ръководството и служителите архитектите поемат ролята на консултант, който заедно с компанията изготвя най-доброто решение за техните конкретни нужди. Добре проектираният офис не пречи на растежа на компаниите, а напротив - предугажда го и го подпомага; развива се заедно с компанията, на която е дом.

Добрият дизайн е предпоставка за добър бизнес.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ...