Интериорен дизайн на офиси - IRchitect

Дизайн на офиси

Офисният интериор създава:

- Усещане за развита фирмена култура - владеем езика, необходим за трансформацията на вашата уникалност в материя и пространство.
- Повишена продуктивност на служителите - зле планираният офис води до нездравословна среда за работа, занижени продуктивност и комуникация, раздразнителност, умора;
- Представителност пред клиенти - съдим за бизнеса по състоянието на офиса му - ако е обзаведен без вкус - вероятно и бизнесът е такъв.

Можем да се включим с:

- Планиране на различни зони в офиса за работа, почивка, хранене и тн.;
- Разполагане на мебелировка, така че фокусът да пада върху работата;
- Прекрояване на инсталациите, така че да са удобство, а не постоянен повод за недоволство;
- Избор на оптимални мебели и материали и декорация в съзвучие с фирмените цветове, символи и култура;

Офисният интериор създава:

- Усещане за развита фирмена култура - владеем езика, необходим за трансформацията на вашата уникалност в материя и пространство.
- Повишена продуктивност на служителите - зле планираният офис води до нездравословна среда за работа, занижени продуктивност и комуникация, раздразнителност, умора;
- Представителност пред клиенти - съдим за бизнеса по състоянието на офиса му - ако е обзаведен без вкус - вероятно и бизнесът е такъв.

Можем да се включим с:

- Планиране на различни зони в офиса за работа, почивка, хранене и тн.;
- Разполагане на мебелировка, така че фокусът да пада върху работата;
- Прекрояване на инсталациите, така че да са удобство, а не постоянен повод за недоволство;
- Избор на оптимални мебели и материали и декорация в съзвучие с фирмените цветове, символи и култура;