fbpx
Продължете към съдържанието

Какво е архитектурно заснемане?

Архитектурното заснемане е основната документация, чрез която се възстановявава проектната документация на сгради.

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. Измерва се с ролетка на височина 160см от пода, а събраните данни се изчертават в мащаб 1:100 или 1:50. Извършва се от подготвени специалисти в областта на строителството (архитект, инженер-конструктор или геодезист) и се ръководи и удостоверява от архитект.

За да се постигне нужната точност се използват прецизни лазерни уреди и точно определен алгоритъм на изследването. Събраните данни се изчертават на компютър с CAD приложение. Това дава възможност при желание на клиента да се извърши апроксимация и обобщаване на данните, което е по-удобно за клиента при последваща работа върху обекта.

Заснемането се извършва на четири етапа:

 • – първоначално общо събиране на информация;
 • – обработка и подготвяне на точна подложка;
 • – повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи и допълване на подробна информация;
 • – пълно изчертаване и подготвяне на документацията;

Готовото архитектурно заснемане съдържа разпределения (планове) на всички етажи с дадени квадратури и материали в помещенията, разрези, фасади. Според нуждите на проекта може да се приложат още обяснителна записка, характерни детайли и снимков материал. Много често се комбинира с геодезическо заснемане на имот / парцел и конструктивно становище от инженер – конструктор, записки по част Ел., ОВК, ВиК.

Кога е нужно архитектурно заснемане?

Като подложка, върху която архитектът разработва инвестиционен проект:

 • – При изготвяне на проект за преустройство, проект за разделяне или проект за промяна на предназначението. Архитектурното заснемане се прилага към окончателния инвестиционен проект като отделен чертеж към част Архитектура, за да се покаже характера на промените спрямо съществуващото положение.
 • – При интериорни проекти. Нужна е голяма точност за да се определят нужните размери на мебелите и интериорните елементи и да се изчислят количествата на материалите.

За допълване на техническата документация на даден обект:

 • – За екзекутиви / екзекутивни чертежи. Много често по време на строителството се правят грешки или са нужни изменения от проекта. За да се въведе сградата в експлоатация е нужно да се направи архитектурно заснемане на изпълнените строително-монтажни работи.( Непълните или неточни чертежи могат да доведат до отказ от съответната служба да издаде необходимите актове.)
 • – За „Удостоверение за търпимост„. Тази процедура е приложима за постройки, изградени преди 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими и са отговаряли на изискванията към момента на построяването им. Издава се от главния архитект на съответната община.
 • – За узаконяване на сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, без инвестиционен проект и съгласуване, но отговарят на изискванията за строителство към времето на построяването и са платени съответните глоби към общината.
 • – Архитектурно заснемане се налага винаги, когато по закон е нужно точното определяне на размерите, границите, квадратурите на даден имот или недвижима собственост. То се прилага към договор за покупко-продажба (при сделка нотариусът вписва в новия нотариален акт квадратурата от чертежа),отдаване под наем, делба.
 • – При енергийно обследване на сгради без техническа документация (архитектурен проект) или непълна документация (има съществени изменения при основен ремонт, преустройство и реконструкция) архитектурното заснемане служи като подложка за проекта, даваща данни за ограждащите елементи: външни стени, под и покрив.
 • – При архитектурно заснемане на сграда – паметник на културата. Работи се в много голям мащаб от М 1:20 до 1:1 за отделни архитектурни елементи. Обръща се особено внимание на фасадата – детайли, орнаменти, снемане на шаблони и др., според изискванията на Националния институт за паметниците на културата ( НИПК).

Автор: арх. Димитър Механджиев

Ако имате нужда от помощ с архитектурно заснемане, свържете се с нас!