fbpx
Продължете към съдържанието

Квадратура на жилище

защо е важно?

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация.

Точната квадратура е важна, защото това е основния фактор, на база на който се изчислява цената на имота, който искате да закупите – понякога разлика от 1кв. м. може да означава хиляди левове в цената.

Често срещана заблуда е, че трябва да се смятат само светлите (тоест вътрешни) размери на помещенията. В действителност, под внимание се взимат и дебелините на разделителните и външни стени по следните правила. Но как точно?

Според закона

Въпросът е уреден в НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

§ 2. (1) Застроена площ на самостоятелни обекти в сградите (жилища, магазини, ателиета, кабинети, офиси и др. п.) е площта, ограничена от външните конструктивни очертания на външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към общите помещения в сградата. Към застроената площ на обекта (жилище и др. п.) се прибавя цялата площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания.

(2) Застроена площ на жилище (или на друг обект), разположено на повече от един етаж, е сборът от застроените площи на отделните му етажи, вкл. площта на стълбищата в тях.

(3) Когато външната стена е с прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ на обекта се включва цялата й дебелина. Когато външната стена е без прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ се включва само половината от дебелината на стената, а останалата част от външната стена се причислява като обща част на сградата.


В квадратурата на жилището се включва изцяло площта на:

Чисти площи на помещенията в жилището:

  • Вътрешни преградни стени и колони
  • Балкони, тераси и лоджии
  • Външни стени с прозорци

В квадратурата на жилището се включват половината площ на:

  • Разделителни стени към други обекти
  • Разделителни стени към общи помещение
  • Външни стени без прозорци (калканни стени).

Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната квадратура на жилището, което е некоректно.

Пример за изчисление квадратура на жилище на базата на многоетажна жилищна сграда:

Автор: арх. Димитър Механджиев

Ако се нуждаете от точна квадратура на жилище, прочетете още тук, или се обърнете към нас.